Baza wiedzy

Osoby do współpracy z NGO w UMKhttps://www.bip.krakow.pl/?dok_id=73284
Organizacje, które otrzymały wsparcie finansowe projektów w 2018https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96739
Konsultacje społecznie trwające i zakończone: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/
Materiały:
Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce Elementarz współpracy z wolontariuszami Stocznia
Ewaluacja Jak to się robi www Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015
Kondycja małopolskiego III sektora. Raport z badania. Klon Jawor 2017 Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badania. Klon Jawor
Miasto w dialogu raport rekomendacje Model rozwojowy współpracy z wolontariuszami
Model włączania wolontariuszy w pracę ze społecznością lokalną Model współpracy z wolontariuszami w sporcie
Model zespołowy współpracy z wolontariuszami Stocznia Narzędziownik obywatelski dla seniora Opus
Praktyczny poradnik współpracy z wolontariuszami Publikacja Przepis na udane konsultacje web
Ranking aktywności społecznej w samorządach. 2016. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Spółdzielnie socjalne w 2016. Raport GUS.
Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania. 2015. Klon Jawor Wspólne inwestycje społeczne TRUSTBON podręcznik www
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Raport z badania. 2013. Klon Jawor