Organizatorzy

Logo Federacja

Federacja Małopolska Pozarządowa
Adres: Stolarska 6/9,
31-043 Kraków
Telefon: 505 343 132
Email: biuro@malopolskiengo.pl

Logo BIS

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
Adres: Krasickiego 18/I piętro,
30-503 Kraków
Telefon: 12 412 15 24
Email: biuro@bis-krakow.pl

Logo Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Wolontariatu w Krakowie

Adres: Mogilska 102, lok.1,
31-546 Kraków
Telefon: 883 427 830
Email: krakow@wolontariat.org.pl