Współpraca Miasto/NGO

Projekt Święto Organizacji Pozarządowych realizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.