Kontakt

Koordynatorka projektu: 
Olga Glińska

tel. 505 343 132

biuro@malopolskiengo.pl

 
Projekt Święto Organizacji Pozarządowych realizowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych, Federację Małopolska Pozarządowa i Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.
 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
www.bis-krakow.pl
 
Federacja Małopolska Pozarządowa
www.malopolskiengo.pl
 
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
www.wolontariat.org.pl/krakow/