Kalendarz wydarzeń

Święto Organizacji Pozarządowych – Festiwal Krakowskich Organizacji Pozarządowych 2018 obejmie łącznie min. 28 eventów promocyjno-edukacyjnych.

Kalendarz wydarzeń:

  • 23.06.2018 – Piknik NGO
  • 15-21.10.2018 – Tydzień Otwarty Krakowskich Organizacji Pozarządowych, czyli cykl wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i społecznych, realizowanych siedzibach organizacji lub w ich bezpośrednim otoczeniu.
  • 01.09-31.10.2018 – Akcja Edukacyjno-Promocyjna “Poznaj 3 sektor” obejmująca nie tylko promocję krakowskich NGOsów ale również elementy edukacyjne, pozwalające zwiększyć wiedzę mieszkańców na temat specyfiki działania III sektora i jego miejsca we współczesnym społeczeństwie.
  • 20.10 – Bal NGO, którego celem będzie integracja środowiska  NGO i mieszkańców a także osób działających jako aktywiści społeczni „niezrzeszeni” i w grupach nieformalnych.

 

Wydarzenia